Naše Služby

Zaoberáme sa zemnými a výkopovými prácami menšieho rozsahu, napríklad výkopmi základov domov, výkopmi inžinierskych sietí a taktiež rôznym terénnym úpravám.

Naše služby poskytujeme v Trnavskom okrese a v okolí mesta Partizánske.

Bágrovaniu, výkopovým prácam a odvozu materiálu sa venujeme už roky, čo zaručuje našu kvalitu. Základným piliérom našej spoločnosti je individuálny prístup. Ku každému klientovi pristupujeme jednotlivo a rozsah prác, cenu, či časové rozpätie prispôsobujeme podľa osobitných preferencií každého z vás.

Naše služby

Bágrovanie

 • pokládky drenážnych rúr
 • kanalizačných rúr
 • výkopy základov rodinných domov, šácht a žúmp
 • výkop prípojky pre vodu, elektrinu a plyn
 • zarovnávanie
 • planírovanie
 • svahovanie

Odvoz

 • rozvoz sypkých materiálov
 • rozvoz iných stavebných materiálov

Zemné práce

 • Výkopy inžinierskych sietí
 • Výkopy základov domov, chát a plotov
 • Výkopy pre kanalizácie, drenáže, žumpy a šachty
 • Výkopy jám rôznych rozmerov pre bazény alebo jazierka
 • Zrovnávanie, planírovanie a svahovanie pozemkov
 • Vykonávame zásypové práce
 • Zhrnutie zeminy, ornice, zásypového materiálu, úprava terénu
 • Rekultivácia záhrad
 • Prípravné práce pre menšie stavby
 • Nakladanie sypkého materiálu, piesok, hlina, drť, recyklát
 • Zrovnávanie násypov pod dlažby
 • Vytrhávanie koreňov

Naše prednosti

Individuálny prístup

Kvalita práce

Cena a rýchlosť